Rekonwersja dla żołnierzy

spotkanie biznesowe

Mamy do zaoferowania kursy prawa jazdy dla żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieni ze służby wojskowej. Realizowane przez nas szkolenia mają na celu pomóc się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje. Dzięki rekonwersji dla żołnierzy możliwe będzie podjęcie pracy w zawodzie kierowcy. Istnieje możliwość dofinansowania kursu prawa jazdy, a także kosztów związanych z dojazdem do miejsca, w którym się odbywa, jeśli kursant zamieszkuje w znacznej od niego odległości.

Podstawą prawną dla rekonwersji na kursy prawa jazdy jest ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a także Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.