Prawo jazdy kategorii AM

ikona motocykla 2Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania motorowerem, czyli pojazdem dwukołowym lub trójkołowym wyposażonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, a także skuterem, który mieści się w wyżej wymienionych ramach. Prawo jazdy kategorii AM daje także możliwość prowadzenia czterokołowca, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość jest ograniczona do 45 km/h. 

 

Ile lat należy mieć, aby uzyskać uprawnienia kategorii AM?

Aby uzyskać uprawnienia kategorii AM wystarczy mieć ukończone jedynie 14 lat, oczywiście za okazaniem zgody opiekuna prawnego lub rodzica. Jest to szczególnie przydatna opcja dla młodzieży z mniejszych miast i miasteczek, w których ze względu na słabe skomunikowanie dojazd do szkoły i innych miejsc jest ograniczony. Warto wiedzieć, że pojazdami kategorii AM mogą się także poruszyć osoby mające uprawnienia kategorii B

 

Egzamin na prawo jazdy kategorii AM

Egzamin na prawo jazdy kategorii AM składa się z części teoretycznej obejmującej 32 pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego i wiedzy specjalistycznej z zakresu kategorii AM, a także części praktycznej, w czasie której kursant wykonuje zadania na placu manewrowym, a następnie jest obserwowany w ruchu miejskim. Opłata za część teoretyczną wynosi 30 zł, natomiast za część praktyczną – 140 zł. 

 


Nasi kursanci podchodzą do egzaminu państwowego tylko raz!