Prawo jazdy kategorii C+E

model ciężarówki kategorii c i ePrawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdu o masie powyżej 3,5 tony z przyczepą. Dodatkowo osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C+E, automatycznie nabywa uprawnienia kategorii B+E. W chwili przystępowania do egzaminu należy mieć ukończone 21 lat, orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz prawo jazdy kategorii B i C. Jeżeli nie posiadasz jeszcze uprawnień typu C, a chciałbyś mieć możliwość prowadzenia ciężarówki z przyczepą – zapraszamy do naszej szkoły, w której masz możliwość odbycia kursu prawa jazdy kat. C oraz C+E w ramach jednego, kompleksowego szkolenia. 

 

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. W części praktycznej kursant ma wykonać określone zadania na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Zakres czynności na placu manewrowym obejmuje:

  • czynności kontrolno-obsługowe,
  • sprzęganie przyczepy lub naczepy,
  • jazdę po łuku,
  • manewry (parkowanie, ruszanie na wzniesieniu),
  • przygotowanie do jazdy.

W ruchu drogowym kursant porusza się po drogach jedno- i dwukierunkowych, przejeżdża przez skrzyżowania sygnalizowane, niesygnalizowane oraz typu rondo czy wykonuje manewry wyprzedzania i omijania. Egzamin weryfikuje też umiejętności hamowania, przejazdu przez torowisko tramwajowe i zawracania. Dokładny przebieg egzaminu omawiany jest z instruktorem.

 


Nasi kursanci podchodzą do egzaminu państwowego tylko raz!