Prawo jazdy kategorii D+E

model autobusu kategorii d i ePrawo jazdy kategorii D+E daje uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z autobusu oraz przyczepy. Dodatkowo kategoria ta uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami, a także pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami. Kategoria ta więc znaczenie rozszerza umiejętności przydatne w branży komunikacyjnej, transportowej oraz rolniczej. 

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia kategorii D+E?

Aby zdobyć prawo jazdy kategorii D+E należy mieć ukończone 24 lata. Ponadto trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B oraz D. Dzięki kategorii B kursant po zdaniu egzaminu automatycznie zyskuje uprawnienia B+E. Istotne jest także orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

 

Uprawnienia kategorii D+E a rozwój zawodowy

Uprawnienia kategorii D+E są często niezbędne przy przewozie grup zorganizowanych np. drużyn sportowych, pracowników zakładów przemysłowych, pracowników budowlanych. Szczególnie w województwie zachodniopomorskim transport zorganizowany jest niezwykle opłacalnym zajęciem z uwagi na bliskość granicy z Niemcami. Każda dodatkowa przyczepa ciągnięta za autobusem, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, wymaga uprawnień kategorii D+E.

 


Nasi kursanci podchodzą do egzaminu państwowego tylko raz!