Prawo jazdy kategorii C

model ciężarówki kategorii cPrawo jazdy kategorii C daje uprawnienia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu,
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej na terytorium kraju,
  • a także pojazdami z kategorii AM.

Prawo jazdy kategorii C umożliwia więc poruszanie się po drodze samochodem ciężarowym. Aby móc przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii C należy mieć ukończone 21 lat, a także posiadać uprawnienia kategorii B. Ponadto trzeba wystąpić o orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia samochodów ciężarowych.

 

Prawo jazdy na samochody ciężarowe a rozwój zawodowy

Prawo jazdy kategorii C otwiera drogę do rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz daje szerokie możliwości robienia kariery w branży transportowej. Oczywiście do przewozu zawodowego wymagane jest jeszcze świadectwo kwalifikacji zawodowej, jednak kurs prawa jazdy kat. C może być pierwszym krokiem w dobrym kierunku. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy korzystasz z pojazdu ciężarowego na potrzeby własne i nie pobierasz z tego tytułu opłaty np. aby przetransportować sprzęt, podwieźć pracowników do domu. Wtedy żadne dodatkowe kwalifikacje nie są wymagane. Jest to ważna informacja dla właścicieli różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. 

 


Nasi kursanci podchodzą do egzaminu państwowego tylko raz!