Kwalifikacja wstępna przyspieszona

uścisk dłoni

Kwalifikacja wstępna przyspieszona zakłada 97 godzin teorii w części podstawowej i 33 godziny teorii w części specjalistycznej. Szkolenie składa się także z praktyki – 8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godzin zajęć w ramach jazdy w warunkach specjalnych. Zakończone jest egzaminem składającym się w sumie z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru – 20 pytań z części podstawowej i 10 pytań z części specjalistycznej. Test kwalifikacyjny trwa 45 minut.

 

Kto może skorzystać z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Szkolenie przeznaczone jest dla dwóch grup kierowców. W pierwszej z nich kursant powinien mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy kat. C lub C1. W drugiej natomiast wymogiem jest ukończenie przez kierowcę 23 lat i posiadanie prawa jazdy kat. D lub D1.

Część kursu kwalifikacyjnego przybiera formę e-learningu. Prowadzona jest przez wykładowcę za pośrednictwem komputera znajdującego się na terenie ośrodka.