Kwalifikacja wstępna

przeprowadzanie kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna jest szkoleniem przeznaczonym dla kierowców przed 21 rokiem życia i posiadających prawo jazdy kat. C lub C1, a także dla kierowców przed 23 rokiem życia (wyjątek stanowi wykonywanie przewozu na liniach regularnych do 50 km) i posiadających prawo jazdy kat. D lub D1.

Przybiera formę kursu kwalifikacyjnego, ponadto istnieje możliwość odbycia części szkolenia metodą e-learning pod nadzorem wykładowcy.

 

Z czego składa się kwalifikacja wstępna?

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych – na teorię przewidziane jest 195 godzin na część podstawową i 65 godzin na część specjalistyczną, natomiast na praktykę 16 godzin w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych.

Kwalifikacja wstępna zakończona jest egzaminem trwającym 45 minut. Test zawiera 20 pytań z części podstawowej i 10 pytań z części specjalistycznej. Pytania egzaminacyjne są zamknięte i jednokrotnego wyboru.