Prawo jazdy kategorii A1

ikona motocykla 3Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania motocyklem:

  • o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3,
  • mocy nieprzekraczającej 11 kW,
  • stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Posiadając prawo jazdy kategorii A1 możesz także prowadzić motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM.

 

W jakim wieku można uzyskać prawo jazdy kategorii A1?

Aby przystąpić do egzaminu kategorii A1 należy mieć ukończone 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą okazać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Co więcej zgodnie z przepisami każdy, kto ma prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, może prowadzić motocykle z silnikami do 125 cm3 bez żadnych dodatkowych uprawnień. Jeżeli jednak planujesz zakup motocykla, warto się doszkolić w tym zakresie na indywidualnych lekcjach, aby bez strachu poruszać się po mieście.

 

Egzamin na prawo jazdy kategorii A1

Koszt egzaminu na prawo jazdy kategorii A1 wynosi tyle samo co na kategorię A – 210 zł (30 zł – teoria, 180 zł – praktyka). Każdorazowe powtórzenie egzaminu będzie wiązało się z ponownym uiszczeniem opłaty. W celu ustalenia terminu egzaminu państwowego należy zgłosić się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

 


Nasi kursanci podchodzą do egzaminu państwowego tylko raz!