Dofinansowanie z UE

papiery z dofinansowaniem

W prowadzonym przez nas ośrodku istnieje możliwość dofinansowania z UE kursów prawa jazdy. W ten sposób możesz podnieść swoje kwalifikacje i otworzyć na nową ścieżkę kariery – kierowcy zawodowego. Finansowanie ze środków unijnych odbywa się w ramach dwóch programów:

  • aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
  • projektu pn. Kwalifikacja wstępna, przyspieszona i uzupełniająca.

 

Kryteria szkoleń finansowanych przez UE

W przypadku aktywizacji zawodowej bezrobotnych należy mieć ukończone 30 lat. Aby przystąpić do programu, prosimy o kontakt i wybór kursu, a następnie podpisanie umowy o szkolenie.

Refundacja kursu pn. Kwalifikacja wstępna, przyspieszona i uzupełniająca przeznaczona jest dla osób zameldowanych w Polsce, które ukończyły 18 lat i posiadają prawo jazdy kat. B. Kolejnymi wymogami są orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i CE, a także profil kandydata na kierowcę PKK.