Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

rozmowa mężczyzn w garniturach

Przeprowadzamy szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Ten kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla kierowców pragnących uzyskać uprawnienia do prowadzenia innego typu pojazdów, np. autobusów czy też samochodów ciężarowych.

Szkolenie składa się z 65 godzin teorii i 5 godzin praktyki. Zakończone jest egzaminem – kursant zmierzy się z 10 pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru z części specjalistycznej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w przeciągu 7 dni od egzaminu, jeśli kursant uzyskał wynik pozytywny.

 

Kto może przystąpić do kwalifikacji uzupełniającej?

Kwalifikacja uzupełniająca jest dostępna dla kierowców do 21 roku życia i posiadających prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009 r. Dodatkowo muszą mieć ukończoną kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E.

Ponadto do szkolenia mogą przystąpić kierowcy do 23 roku życia posiadający prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008 r. Muszą mieć ukończoną kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E. Odstępstwem od kryterium wieku jest wykonywanie przewozu na liniach regularnych do 50 km.