ADR

szkolenie adr

Oferujemy kursy dla kierowców przewożących towary i materiały niebezpieczne – w skrócie ADR. Przewóz tego typu ładunków może odbywać się wyłącznie przez uprawnione osoby, które ukończyły 21 lat. Dodatkowo kierowcy muszą spełniać wymogi zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym i ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Wyróżniamy kursy podstawowe i specjalistyczne ADR, a wśród nich szkolenia na:

  • przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  • przewóz towarów wybuchowych – klasa I,
  • przewóz towarów promieniotwórczych – klasa VII,
  • przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach.

Kursy doszkalające ADR przeznaczone są dla kierowców, którzy posiadają uprawnienia przyznawane dzięki szkoleniu podstawowemu. Dzięki nim możliwe jest podniesienie kwalifikacji i przedłużenie uprawnień.