Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

kobieta trzymająca prawo jazdySzkolenie okresowe kierowców zawodowych prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E – zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

 

Zakres tematyczny i czas trwania modułów

1. Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).

2. Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.

3. Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą e-kurs, w której ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera na terenie ośrodka.

 


wypełnianie dokumentów w samochodzie

Kto musi odbyć szkolenie okresowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., aby móc wykonywać zawód kierowcy zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego. Termin pierwszego szkolenia okresowego dla osób, które zdobyły uprawnienia na kursach na przewóz rzeczy lub osób zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii.

Kategoria C1, C1+E, C, C+E – data uzyskania uprawnień do 10.09.2009 r. i data uzyskania wpisu do prawa jazdy do 10.09.2014 r.
Kategoria D1, D1+E, D, D+E – data uzyskania uprawnień do 31.09.2008 r. i data uzyskania wpisu do prawa jazdy do 10.09.2013 r.

Pamiętaj, aby do szkolenia okresowego przystąpić co najmniej dwa miesiące przed datą wygaśnięcia. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy to okres od dwóch do czterech tygodni.

 

Jak wygląda egzamin?

Kursant po zapoznaniu się z materiałem kursu i zaliczeniu w systemie wszystkich ćwiczeń weryfikujących wiedzę otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dokument ten wydajemy na podstawie zaliczenia materiału szkoleniowego i pozytywnego zaliczenia ćwiczeń sprawdzających z poszczególnych modułów lekcyjnych. Jednocześnie mamy obowiązek w terminie 21 dni od daty wystawienia świadectwa powiadomić o tym fakcie system CEPIK. Fakt odbycia szkolenia jest potwierdzany poprzez wpis kodu "95" przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

 


Szkolenia w Naszej ofercie 

rozmowa na kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna

uścisk dłoni mężczyzn w garniturach

Kwalifikacja przyśpieszona

analizowanie dokumentów

Kwalifikacja uzupełniająca

sala przeznaczona do szkoleń

Szkolenia okresowe

mężczyzna trzymający długopis

Rekonwersja dla żołnierzy

Nasi kursanci podchodzą do egzaminu państwowego tylko raz!